עיקרי הדברים

חיתוך מסמרים נכון

חיתוך מסמרים נכון

בימי קדם, יופי ומטופח היו תכונה הכרחית של האצולה והפקידים הגבוהים, הוא הבחין והדגיש את מעמדם בחברה. אנשים רגילים שמו לב ליופיים שלהם במידה וזהו צורך ביתי, כך ששיער וציפורניים מחודשים אינם מפריעים לעבודה ופתרון בעיות יומיומיות. 12321 עם זאת, היה משהו שאיחד אותם - אלו הטקסים והסימנים של אות...